FAQ

Co oznacza skrót telc?

The European Language Certificates-telc. System egzaminacyjny telc- language tests został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference /CEFR/ Rady Europy.

Jakie certyfikaty oferuje telc?

Egzaminy telc to 10 języków na wszystkich poziomach zaawansowania od A1 do C2. telc oferuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka ogólnego i specjalistycznego, między innymi z dziedzin: turystyki, biznesu czy medycyny. Egzaminy obejmują tematykę z życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Dlaczego warto posiadać certyfikat telc?

Certyfikat:

 • zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
 • spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • certyfikat telc jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.
 • w Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

Kto uznaje certyfikaty telc?

 • uniwersytety i szkoły wyższe,
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych,
 • branża turystyczna
 • branża medyczna
 • polska administracja państwowa

Z jakich języków można zdawać egzamin językowy telc?

 • Egzaminy telc to 10 języków: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski, polski, rosyjski, turecki, portugalski, arabski.

Z jakich części składa się egzamin telc?

 • Egzamin składa się z 2 części:

  • część pisemna
  • część ustna

Co testują egzaminy telc?

Egzamin telc testuje umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie oraz zastosowanie tych ich w praktycznych i autentycznych sytuacjach w pracy firm.

Jak można uzyskać certyfikat językowy telc?

Egzamin można zdać w jednym z centrów egzaminacyjnych telc w Polsce lub w innych krajach europejskich.

Czy należy uczestniczyć w egzaminie próbnym?

Nie.

Czy do egzaminów telc mogą podejść osoby nie uczestniczące w kursie przygotowawczym?

Tak

Z jakich materiałów korzystać przygotowując się do egzaminu telc?

Co należy zabrać ze sobą na egzamin telc?

 • Dokument tożsamości ze zdjęciem,  miękki ołówek, temperówkę oraz gumkę do mazania.

Czy podczas egzaminu telc można korzystać ze słownika?

 • Podczas egzaminu pisemnego czy ustnego nie można korzystać ze słownika.

Czy można zabrać ze sobą arkusz egzaminacyjny z egzaminu telc?

 • Nie. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i arkusze odpowiedzi są odbierane przez osoby przeprowadzające egzamin i wysyłane do siedziby telc gGmbH

Jaki jest czas oczekiwania na wynik egzaminu i certyfikat?

 • Informacje o wynikach można uzyskać po 6 tygodniach od daty egzaminu.

Gdzie można odebrać certyfikat?

 • Certyfikat należy odebrać osobiście w Centrum Egzaminacyjnym potwierdzając pisemnie jego odbiór.

Czy można ponownie przystąpić do egzaminu telc i ile to kosztuje?

 • Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama jak pierwszego.

Czy można uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zostanie zgubiony oryginał?

Tak. Duplikat certyfikatu jest odpłatny. Czas oczekiwania na wydanie duplikatu 6 tygodni.

Jakie są najpopularniejsze egzaminy telc w Polsce?

 • telc English A2, B2
 • telc Deutsch B1
 • telc Russian B2
 • telc Italiano B2
 • telc Espanol A2