Kim jesteśmy

Centrum Egzaminacyjne Języków Obcych w Kielcach jest licencjonowanym ośrodek egzaminacyjnym Telc Language Tests w Kielcach  i posiada akredytację na:

  • oferowanie i organizowanie w Kielcach egzaminów z języków obcych w ramach systemu telc
  • organizowanie seminariów szkoleniowych dla egzaminatorów dla oferowanych egzaminów telc,
  • oferowanie egzaminów telc do wykorzystania m.in. w projektach UE.

Zainteresowanych przystąpieniem do egzaminów telc, uczestnictwem w szkoleniach oraz współpracą w przeprowadzaniu egzaminów zapraszamy do Centrum Egzaminacyjnego Języków Obcych w Kielcach.

Egzaminy telc – uznawalność certyfikatów

Egzaminy telc są opracowywane i administrowane przez instytucję non profit telc, która jest członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe).

System egzaminacyjny telc został opracowany w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Jako organizacja non-profit telc gGmbH jest wyłącznym partnerem rządu federalnego Niemiec w zakresie testów językowych, które kończą kursy integracyjne dla imigrantów. Certyfikaty telc są oficjalnie uznawane za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę także w Austrii i Szwajcarii.

W Europie egzaminy telc są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

W Polsce egzaminy są uznawane przez:

Egzaminy obejmują tematykę z dziedzin życia codziennego oraz zawodowego i ukierunkowane są na sprawdzenie umiejętności komunikowania się.

Więcej informacji: www.telc.net